top of page

Grønt event

Arrangementet vil være et et pilotarrangement for Green Cycling Nordic Norway sitt program: Grønt Event.


Programmet retter seg spesielt mot FNs bærekraftsmål:
13: Stoppe klimaendringene
14: Ivareta livet i havet
15: Ivareta livet på land

Handlingsprogrammet som utarbeides for å hjelpe arrangement å gjøre bærekraftige valg utvikles under prosjektet EU Green Sports Hub Europe, som er støttet av Erasmusfondet.

Bærekraftansvarlig:
Thomas Rem

thomas (at) greencycling.no

 

Vi har følgende handlingsplan for sykkelrittet i Nesbyen:

Rapid transit railway

Grønn reise

 

 

Vi tilrettelegger og oppfordrer til å velge kollektivt eller samkjøre.

School Kids Recycling

Recycle

 

 

Resirkulering av søppel og vi unngår engangsplast.

Trash Pick-Up

Ingen forsøpling

 

Nulltoleranse for forsøpling og søppelkasser for å kaste søppel.

Green Energy Turbines

Forbilde

 

Det lages rapport
som kan hjelpe andre event å gjøre bærekraftige valg.

Street Food

Servering

 

 

 

Grønn profil med plantebaserte og vegetariske alternativ.

bottom of page